Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Reaktor uniwersytecki dla AGH w Krakowie, projekt wykonany w Proatom.