Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Elektrownia jądrowa z 2 blokami 1000 MW, projekt wykonany w Energoprojekt Warszawa.