Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Elektrownia Opalenie 4 x 500 MW, projekt wykonany w Energoprojekt Warszawa, współautor arch. J. Swierzewski.