Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs SARP na projekt koncepcyjny Sądu Najwyższego w Warszawie - IV nagroda, współautor arch. J Górnicki.