Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs SARP na projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu dawnej Cytadeli w Warszawie - najwyższa nagroda równorzędna, współautorzy arch. H. Górnicka, arch. J. Górnicki.