Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Obiekty pomocnicze dla elektrowni i elektrociepłowni dużych mocy, projekt wykonany w Energoprojekt Warszawa.