Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Osiedle mieszkaniowe Pańska w Warszawie, projekt wykonany w Miastoprojekt Warszawa, współautorzy arch. S. Grzelachowski i arch. T. Nieupokojew.