Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs SARP, TUP na projekt koncepcyjny ośrodka handlowo-usługowego "Kaskada" w Warszawie - III nagroda, współautor arch. A. Osiecki.