Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Zespół budynków mieszkalnych z usługami i handlem przy ul. Jana Pawła II, projekt wykonany w Miastoprojekt Warszawa, współautorzy arch. T. Nieupokojew i arch. P. Sembrat.