Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs SARP na projekt koncepcyjny Biblioteki Narodowej w Warszawie – wyróżnienie. Wsółautorzy arch. R. Andrzejewski, arch. Z. Cudnik, arch. J. Górnicki, arch. A. Osiecki