Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs SARP na projekt koncepcyjny centrum Bydgoszczy - II nagroda. Współautor arch. J. Górnicki