Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs międzynarodowy na projekt koncepcyjny ratusza w Amsterdamie, współautorzy arch. H. Górnicka, arch. J. Górnicki.