Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Elektrownia Polaniec  8 x 200 MW, projekt wykonany w Energoprojekt Warszawa, współautor arch. J. Swierzewski.