Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Reaktor badawczy dla IBJ w Krakowie, projekt wykonany w Proatom.