Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

System otwarty obiektów pomocniczych dla energetyki, projekt wykonany w Energoprojekt Warszawa.