Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Zespół mieszkaniowy Dynasy w Warszawie, projekt wykonany w Miastoprojekt Warszawa, współautor arch. T. Nieupokojew.