Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

 

Nasza pracownia architektoniczna znajduje się w Warszawie, na Kabatach.

 

AB  ARCHITEKCI  Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Jerzego Zaruby 9 lok. 202
Tel. 022 631-32-92     Kom. +48 601 784 798, +48 666 090 799
PKO S.A. VIII O/Warszawa  88 1240 1112 1111 0010 15528189
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000 zł
NIP 527 255 71 27
KRS 289484
ab@abarch.com.pl
www.abarch.com.pl