Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Jesteśmy  pracownią  projektową  o  optymalnym  układzie  organizacyjnym.  Posiadamy  zgrany,  doświadczony,  architektoniczny  zespół autorski oraz prowadzący i szerokie grono wieloletnich współpracowników w każdej wymaganej dla danego tematu specjalności. Poniżej podajemy krótkie charakterystyki architektów - wspólników i architektów prowadzących w pracowni autorskiej „AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.”:

 

wspólnicy:

 

Alina Kiernicka-Kołaczkowska
dyplom  mgr  inż.  arch.  Wydział  Architektury  PW  1962  r.,  uprawnienia  projektowe  nr  617/68,  członek  Mazowieckiej  Okręgowej  Izby Architektów nr MA-0347, rzeczoznawca budowlany nr 885/U/95, status twórcy nr 714. W latach 1980-1989 pełniła funkcję członka komisji członkowskiej ZG SARP. Od 1989 r. członek zarządu „AB” Sp. z o.o. Od  2008 członek zarządu „AB” Architekci Sp. z o.o.

 

Janusz Kołaczkowski

dyplom mgr inż. arch. Wydział Architektury PW 1962 r., doktorat na Wydziale Architektury PW 1976 r., uprawnienia projektowe nr 330/65, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów nr MA-0360, rzeczoznawca budowlany nr 888/U/95, rzeczoznawca SARP, status twórcy nr 170, autor  18 patentów,  które wdrożono przy  realizacji obiektów energetycznych,  pełnił  funkcję m.in.  członka  komisji  ergonomii  i bhp PZITB, wiceprezesa sekcji Architektury Przemysłu OW SARP, członka komisji SARP d/s nowelizacji Prawa Budowlanego, wiceprezesa OW SARP d/s twórczości, przez 30 lat członka Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP. Od 1989 r. członek zarządu  „AB” Sp. z o.o., od 1992 r. prezes zarządu „AB” Sp. z o.o. Od 2008 prezes zarządu „AB Architekci Sp. z o.o.”