Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Pracownia  autorska  architektów  Aliny  i  Janusza  Kołaczkowskich  istnieje  od  1984  roku.    Początkowo  prowadziła  działalność  w  ramach Spółdzielni  ESPEA,  w  roku  1989  przekształciła  się  w  Spółkę  „AB”  działającą  w  ramach  holdingu  ESPEA.  Do  2006  roku  prowadziła działalność projektową wspólnie z arch. Teresą Nieupokojew. W 2008 roku  przekształciła się w Spółkę „AB ARCHITEKCI”.

 

Wykonujemy  kompleksowe  projekty  z  zakresu  planowania  przestrzennego,  studia,  projekty  urbanistyczne  oraz  projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego, służby zdrowia, użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego. Projekty wykonujemy w pełnym zakresie, począwszy od opracowań pomocniczych jak analizy, ekspertyzy, inwentaryzacje, poprzez projekty studialne i koncepcyjne, do projektów wykonawczych i projektów wnętrz. Nasze opracowania wykonujemy przy zastosowaniu najnowszego legalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego. Posiadamy wieloletnią  praktykę w  projektowaniu,  sprawowaniu  funkcji  koordynacyjnych  oraz  prowadzeniu  nadzorów w  trakcie  realizacji inwestycji. Posiadamy  również doświadczenie w  kierowaniu dużymi  interdyscyplinarnymi  zespołami  ludzi przy  realizacji skomplikowanych technicznie tematów. W swojej indywidualnej i zespołowej praktyce zawodowej zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy obiekty o łącznej kubaturze przekraczającej 5,0 mln m³.

 

Firma nasza prowadzi  także w  imieniu  inwestorów pełną obsługę  inwestycyjną w zakresie wszystkich  formalności urzędowych, nadzorów inwestorskich, odbiorów oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Poza  obowiązkowym  indywidualnym  ubezpieczeniem  wymaganym  przez  Izbę  Architektów  jesteśmy  ubezpieczeni  dodatkowo  od odpowiedzialności cywilnej i ewentualnych błędów projektowych na sumę 1.000.000 USD. Firma ma dobrą kondycję finansową, a obrót roczny w ostatnich latach stale rośnie.

 

Od wielu  lat  specjalizujemy  się w  interdyscyplinarnym  projektowaniu  dużych,  skomplikowanych  technicznie  obiektów.   Architekci  naszej pracowni posiadają  bardzo duże doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej,  oraz w programowaniu i projektowaniu dużych skomplikowanych technicznie obiektów przemysłowych.