Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Do  najtrudniejszych  zadań  organizacyjnych  i  technicznych,  wymagających  najwyższych  kwalifikacji,  należała  koordynacja  przestrzenna i  branżowa  projektów  kilkudziesięciu  biur  projektów  pracujących  dla  potrzeb  elektrowni  jądrowej  w  Żarnowcu  oraz  uzyskanie  szeregu uzgodnień  formalnych.  Mimo  wstrzymania  budowy  EJ  Żarnowiec,  zakres  wykonanych  prac  projektowych  przez  architektów  obecnie projektujących w naszej firmie, zyskał bardzo wysoką ocenę merytoryczną.
 

Tematyką  budownictwa  mieszkaniowego  i  obiektów  oświaty,  tematyką  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  tematyką  przemysłową architekci naszej firmy interesują się od 1962 roku. Projekty z tej właśnie dziedziny były opracowywane także przed utworzeniem „Espea”,
„AB” Sp. z o.o. oraz „AB Architekci sp. z o.o., w następujących specjalistycznych biurach projektów:

 

Spółdzielnia Pracy „Technoplan”

KBM Śródmieście

Miastoprojekt Śródmieście

Warszawskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego

Specjalistyczne Biuro Projektów Techniki Jądrowej „Proatom”

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt”