Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Otrzymaliśmy ponad 20 nagród i wyróżnień w konkursach urbanistycznych i architektonicznych SARP, nagrodę „Sześcianu”, a także szereg nagród resortowych.

 

Do najbardziej prestiżowych zaliczyć można nagrody w konkursach:

Konkurs SARP, TUP, PZITB, SITKOM na projekt tras mostowych w Warszawie (I nagroda równorzędna za Trasę Świętokrzyską),

Konkurs SARP nr 382 na zagospodarowanie terenu dawnej Cytadeli (I nagroda równorzędna),

Konkurs zamknięty SARP na projekt koncepcyjny dzielnicy Ursynów w Warszawie (nagroda specjalna),

Konkurs zamknięty SARP na projekt zespołu urbanistycznego w rejonie ul. Pańskiej w Warszawie (I nagroda),

Konkurs zamknięty SARP na otoczenie stacji metro na Placu Defilad w Warszawie (I nagroda).