Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza w Łodzi dla potrzeb redakcji GW w Łodzi.