Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Koncepcja architektoniczna zabudowy śluzy Guzianka II na Mazurach. Projekt wykonano we współpracy z Energoprojekt-Warszawa.