Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Koncepcja rozbudowy zakładu produkcyjnego POLON-ALFA w Bydgoszczy przy ul. Glinki 155 

POLON-ALFA