Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Koncepcje architektoniczne stopnia wodnego na Wiśle z hydroelektrownią i obiektami towarzyszącymi.

per3 per5