Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs SARP na projekt koncepcyjny zagospodarowania placu Krasińskich i projekt Sądu Najwyższego  w Warszawie – wyróżnienie.