Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Konkurs SARP, PZ, TB, TUP, SITKOM na projekt koncepcyjny tras mostowych w Warszawie - I nagroda, współautorzy arch. R. Andrzejewski, arch. J. Górnicki, arch. A. Osiecki.