Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Centralne obserwatorium astronomiczne w Belsku, projekt wykonany w Proatom.