Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Gazowo-grafitowy reaktor doświadczalny w IBJ Świerk, projekt wykonany w Proatom.