Pracownia autorska Aliny i Janusza Kołaczkowskich
AB ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Reaktor uniwersytecki dla Uniwersytetu w Aleksandrii Egipt, projekt wykonano w Proatom